Thông tin giải pháp

Cho phép người dùng đo mức điện tiêu thụ theo thời gian thực tại từng khu vực hoặc thiết bị nhất định.
Tạo bản ghi theo biểu đồ mức tiêu thụ điện năng hàng ngày/tuần/tháng tại một số khu vực, thiết bị nhất định và tổng mức tiêu thụ điện năng.
Thông báo cho người dùng theo thời gian thực hoá đơn tiền điện bằng VND (Cho phép tùy chỉnh tỷ giá trong trường hợp Giá điện thay đổi).
Đưa ra dự báo tài chính về Tiêu dùng điện bằng VND (dựa trên mức sử dụng trước đó).
Cảnh báo người dùng thiết bị hoặc khu vực nào sử dụng vượt quá hoặc dưới mức điện năng tiêu thụ điện năng mặc định của nó.
Cảnh báo chung khi điện năng được sử dụng quá mức dựa trên mức sử dụng trước đó.


Features

Geo-localize Staff

Track Movement Patterns and Heat Maps

Optimize Operations


Other Solutions

GIẢI PHÁP TỦ LẠNH THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP LỌC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG NƯỚC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐIỆN THÔNG MINH

HOSPITALITY


Devices & Systems

  • Smart Badge

  • Base Station

  • Management Application