Thông tin giải pháp

Cho phép người dùng đo lượng nước tiêu thụ theo thời gian thực.
Tạo bản ghi theo biểu đồ lượng nước tiêu thụ hàng ngày/tuần/tháng
Cảnh báo người dùng nếu thuỷ áp không nằm trong phạm vi cho phép
Cảnh báo chung nếu lượng nước được sử dụng quá mức dựa trên mức sử dụng trước đó.
Thông báo cho người dùng theo thời gian thực hoá đơn tiền nước bằng VND (Cho phép tùy chỉnh tỷ giá trong trường hợp Giá nước thay đổi).
Đưa ra dự báo tài chính về Tiêu dùng nước bằng VND (dựa trên mức sử dụng trước đó).


Features

Geo-localize Staff

Track Movement Patterns and Heat Maps

Optimize Operations


Other Solutions

GIẢI PHÁP TỦ LẠNH THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP LỌC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG NƯỚC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐIỆN THÔNG MINH

HOSPITALITY


Devices & Systems

  • Smart Badge

  • Base Station

  • Management Application