Thông tin giải pháp

Quản lý đồng bộ chất lượng nước sử dụng cho khu vực quầy bar/cà phê và bếp.
Nồng độ cao của Canxi và các nguyên tố khoáng khác trong nước chưa lọc có thể làm hỏng máy pha cà phê, ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ F&B.
Bộ lọc Non-Iot thông thường không cảnh báo người dùng khi cần thay thế, do đó không duy trì và đảm bảo chất lượng lọc theo tiêu chuẩn


Features

Geo-localize Staff

Track Movement Patterns and Heat Maps

Optimize Operations


Other Solutions

GIẢI PHÁP TỦ LẠNH THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP LỌC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG NƯỚC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐIỆN THÔNG MINH

HOSPITALITY


Devices & Systems

  • Smart Badge

  • Base Station

  • Management Application