Thông tin giải pháp

Cho phép người dùng kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm của phòng.nCảnh báo người dùng nếu thông số vượt quá giới hạn.nCảnh báo cho người dùng qua âm thanh báo động (75dble trên 1m).nThông báo cho người dùng theo thời gian thực nếu nhiệt độ hoặc độ ẩm trở nên bất thường.nCó thể liên kết cùng ổ cắm thông minh tới điều hòa không khí, quạt và các thiết bị điện khác để tạo ra một môi trường thích hợp.


Tính năng

Trợ lý định vị

Theo dõi xu hướng chuyển động và bản đồ nhiệt độ

Tối ưu hoá vận hành


Các giải pháp khác

GIẢI PHÁP TỦ LẠNH THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP LỌC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG NƯỚC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐIỆN THÔNG MINH

HOSPITALITY


Devices & Systems

  • Smart Badge

  • Base Station

  • Management Application