Thông tin giải pháp

Ghi chép nhiệt độ của từng ngăn lạnh, tủ lạnh 2 lần / ngày và xuất bản ghi theo tuần, tháng (cho phép người dùng xác định thời điểm đo nhiệt độ).
Cảnh báo qua email hoặc tin nhắn văn bản.
Lưu trữ đủ dữ liệu lịch sử để nhận định lỗi, ngăn sự cố tái diễn.
Kết nối với hệ thống điều khiển hiện có của khách hàng.
Khả năng định vị máy làm lạnh, máy đông lạnh


Features

Geo-localize Staff

Track Movement Patterns and Heat Maps

Optimize Operations


Other Solutions

GIẢI PHÁP TỦ LẠNH THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP LỌC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG NƯỚC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐIỆN THÔNG MINH

HOSPITALITY


Devices & Systems

  • Smart Badge

  • Base Station

  • Management Application