Liên lạc

Liên hệ chúng tôi

 • Trụ sở chính

  298/3 Điện Biện Phủ

 • Vị trí

  Ho Chi Minh City

 • SDT

  +84(0) 938 168 853

 • Email

  contact@hospitalityteamsolutions.com

Chúc mừng. Bạn đã gửi lời nhắn thành công.
Vui lòng thử lại. Tin nhắn của bạn chưa được gửi.